lekker genieten van de natuur

lekker geneete van de natuur

Natuurbeheer

De schaapskudde in het Gulpdal dreigt te verdwijnen, en daarmee een uniek natuurgebied! Overheid en grondeigenaren stellen steeds minder geld beschikbaar voor actief landschapsbeheer met gehoede schaapskuddes. Stichting Vrienden van Schaapskooi Mergelland verzamelt financiële middelen om de gehoede schaapskuddes en, indirect, de unieke flora en fauna voor het Heuvelland te behouden. U kunt helpen door ons financieel te steunen en een schaap te adopteren.

 

Adopteer een schaap

Sinds jaar en dag trekt een gehoede kudde Mergellanders – zo’n 300 ooien – acht maanden per jaar door het Zuid-Limburgse Gulpdal, een prachtig, groot, open natuurgebied. De grazende schapen zorgen voor behoud en herstel van de bijzondere, specifieke Gulpdalflora en -fauna. Echter sinds 2011 kan grondeigenaar Staatsbosbeheer deze wijze van natuurbeheer niet meer betalen.

Om de gescheperde begrazing te laten voortbestaan is in 2011 de Stichting Vrienden van Schaapskooi Megelland opgericht.


Ook u kunt daaraan uw steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door symbolisch een schaap en/of lam te adopteren.

U adopteert al een schaap voor € 25,00 per jaar; een lam voor  € 12,50. De schaapskudde is blij met elke geste! U snapt hoe meer schapen ‘aangenomen’ worden, des te meer geld is er om de kudde te laten grazen en de natuur haar werk te laten doen.


Bedrijven, verenigingen en scholen

Bedrijven steunen de kudde voor een tarief van minimaal € 95,00 per jaar. Uw bedrijf ontvangt dan het logo ‘Vriend van Schaapskooi Mergelland’ dat u op uw bedrijfswebsite kunt publiceren. Tevens wordt uw bedrijf als sponsor op de website van Schaapskooi Mergelland vermeld.

Speciale bedrijfsarrangementen zijn ook mogelijk. Zo ook voor scholen en verenigingen.

Neem gerust contact op met vrienden@schaapskooimergelland.nl.

 

als dank voor uw deelname ontvangt u van ons...

 

• Een adoptiecertificaat.

• Enkele keren per jaar onze digitale nieuwsbrief over het

   wel en wee van de kudde.

• Het adoptiecertificaat geeft u (twee volwassenen per

  certificaat) recht op gratis toegang tot de lammetjesdagen

  in het jaar dat u een schaap of lam adopteert.

• Gratis deelname aan de speciale dag voor de adoptanten

  tijdens het adoptie jaar.

Stichting Schaapscompagnie Mergelland en

Stichting Vrienden van Schaapskooi Mergelland

2 stichtingen

Doel

Het realiseren van een gehoede kudde in het gulpdal ter verbetering en instandhouding van het natuurlijk landschap in het Mergelland.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan informeert belanghebbenden en belangstellenden over het te voeren beleid van de Stichting Schaapscompagnie Mergelland.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

 • Financiële middelen verzamelen om daarmee een schaapskudde (bij voorkeur mergellandschapen) te kunnen oprichten en in stand te houden voor een optimaal landschapsbeheer van het plateau van Landsrade en omgeving, daarbij zo goed mogelijk rekening houdend met andere maatschappelijke sectoren, zoals de agrarische en toeristische sector. Hiermee een cultuurhistorische traditie in ere herstellend.
 • Voorlichting geven en adviseren.
 • Studie en onderzoek stimuleren.
 • Een actief landschapsbeheer met behulp van een of meer gehoede schaapskudden uitvoeren en propageren in de gemeente Gulpen Wittem.

 

ANBI

De belastingsdienst heeft de Stichting Schaapscompagnie Mergelland aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Om deze toekenning te krijgen en te behouden publiceert de Stichting Schaapscompagnie Mergelland onderstaande organisatiegegevens.

 

Contactgegevens

Postadres: Secretariaat Schweibergerweg 29, 8261ND Mechelen

Website: www.schaapskooimergelland.nl (zie: vriend van Schaapskooi Mergelland)

 

Zakelijk

 • KvK 816691629
 • Bank NL70 RABO 0158 2513 85
 • Bij betaling graag email adres vermelden
 • RSIN 816691629

 

Datum oprichting: 11 augustus 1993

Omschrijving activiteiten (volgens uittreksel Handelsregister): SBI-code 94993 steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). Maatschappelijk werk gericht op specifieke groepen.

 

Bestuur

 • Anneke Suilen, voorzitter
 • Sacha Vos, vice-voorzitter/secretaris
 • Ilse Bayens, penningmeester
 •  
 • Het beloningsbeleid:  Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

Beleid 2014-2016

 Uitvoering project gescheperde begrazing

 

Actueel Jaarverslag

 

Jaarrekeningen

 • In de jaarrekningen vindt u de financiele verantwoording.(Download pdf)

Doel

 • Feitelijk en organisatorisch ondersteunen van de Stichting Schaapscompagnie Mergelland en het bijeenbrengen van geldmiddelen en andere goederen (zaken en vermogensrechten) nodig voor de instandhouding van een of meerdere schaapskuddes in het Limburgs Heuvelland, dit in het bijzonder voor flora en fauna en ecologisch waardevolle landschapselementen in het Mergelland.
 • Evenementen, bijeenkomsten en lezingen initiëren en organiseren.
 • De ecologische hoogwaardige natuur in het Limburgs Heuvelland en Mergelland bevorderen en beschermen.
 • Allerlei handelingen verrichten die in verband staan met bovenstaande of daartoe bevorderlijk zijn.

 

Activiteiten

 • Evenementen organiseren en uitvoeren.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten en excursies verzorgen.
 • Samenwerken met derden die een vergelijkbaar of aanverwant doel nastreven.
 • Educatieve en recreatieve activiteiten organiseren.
 • Meewerken aan de totstandkoming en verbetering van regelgeving op het gebied van flora en fauna alsmede natuur en natuurbehoud en het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en instanties bij de ontwikkeling van dergelijke regelgeving.
 • Actief betrokken zijn bij beleidsontwikkeling en inspraak en het verzamelen van wensen, behoeften en knelpunten die op het gebied van flora en fauna alsmede natuur en natuurbehoud worden ondervonden.
 • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan overheden en andere organen en instellingen ter zake van hun beleid , waarmee belangen van flora en fauna alsmede natuur en natuurbehoud zijn gemoeid.
 • Organiseren, ondersteunen, ontwikkelen en initiëren van alle andere  evenementen, activiteiten en middelen zijn om dit doel te bereiken.

 

Contact

Secretariaat: Schweibergerweg 29, 8261ND Mechelen

E-mail: vrienden@schaapskooimergelland.nl

Website: www.schaapskooimergelland.nl (zie: adopteer een schaap)

 

Zakelijk

 • KvK 851188382
 • Bank NL 70 RABO 0158 2513 85

 

Datum van oprichting: 14 december 2011

Omschrijving activiteiten (volgens uittreksel Handelsregister): SBI-code 94993 steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). Feitelijk en organisatorisch ondersteunen van ‘Stichting Schaapscompagnie Mergelland’ en bijeenbrengen van geldmiddelen en andere goederen (zaken en vermogensrechten) nodig  voor de instandhouding van een of meerdere schaapskuddes in het Limburgs Heuvelland, zulks in het bijzonder ten behoeve van de flora en fauna en ecologische waardevolle landschapselementen in het Mergelland.

 

Bestuur

 • Anneke Suilen, voorzitter
 • Sacha Vos, vice-voorzitter/ secretaris
 • Ilse Bayens, penningmeester

STICHTING SCHAAPSCOMPAGNIE MERGELLAND

Stichting Vrienden van Schaapskooi Mergelland

adopteren

Klik op de knop "adopteren" om het adoptieproces in gang te zetten.

Stichting Vrienden van Schaapskooi Mergelland

Secretariaat:
 Schweibergerweg 29, 8261ND Mechelen

vrienden@schaapskooimergelland.nl

verantwoord natuurbeheer

Wordt vriend van de Schaapskooi Mergelland. Volg ons via Facebook en blijf op de hoogte. Wordt vriend van de Schaapskooi Mergelland. Voeg ons toe aan je G+ kring en blijf op de hoogte. Ook via Linkedin zijn we te volgen Wordt vriend van de Schaapskooi Mergelland. Volg ons via Twitter en blijf op de hoogte. Wordt vriend van de Schaapskooi Mergelland. Volg ons via Youtube. Bekijk ons kanaal met vele filmpjes over  Schaapskooi Mergelland

nieuwsbrief aanvraag:

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Gulpen-Wittem is het kloppend hart van het Zuid-Limburgse heuvellandschap. De omgeving staat bekend om haar schitterende landschap. De heuvels m Beleef op een onvergetelijke en indrukwekkende wijze waar én hoe Bokkenrijders samenkwamen, vleermuizen leven, grotchampignons gekweekt worden.