top of page
118578606_3240367619388068_1336782446540

NATUURBEHEER

Schaapskooi Mergelland creërt natuurwaarden in natuurgebieden en stedelijk groen. Dit doen wij door het realiseren van een duurzaam begrazingsbedrijf met schapen, ingebed in maatschappelijke belangen als mens, milieu en dierenwelzijn.


Vanuit de Schaapskooi in Eperheide bij Epen (Zuid Limburg) runnen herder en landschapsbeheerder Ger Lardinois en zijn dochter Janine hun schapen- en landschapsbeheerbedrijf. In de Schaapskooi huizen in de wintermaanden (januari tot maart) ruim 1.000 ooien, die daar hun lammeren krijgen. Gedurende de overige maanden van het jaar worden de schapen ingezet voor het beheer van (natuur)terreinen en van stedelijk groen. Schaapskooi Mergelland richt zich op een natuurlijk en actief landschapsbeheer van natuurterreinen en halfnatuurlijke landschappen (waaronder kalkgraslanden), maar ook op het beheer van bijvoorbeeld waterbuffers en  stedelijke groen voor overheid (o.a. Staatsbosbeheer), bedrijven en particulieren.

Waarom begrazen met schapen?

Begrazing met schapen heeft een gunstig effect op de structuurvariatie, de soortensamenstelling en de ontwikkeling van de vegetatie. In het kader van landschapsbeheer is van oudsher een belangrijke rol voor het schaap weggelegd.

Maar ook bedrijfseconomisch bezien is begrazing met schapen interessant. De kosten van maaien en afvoeren zijn beduidend hoger dan van begrazing, en dat terwijl met begrazing een beter resultaat kan worden bereikt.

In gezamenlijk overleg met opdrachtgevers ontwikkelt Schaapskooi Mergelland beheers- en uitvoeringplannen waarin wensen en doelstellingen optimaal worden verwezenlijkt.

Landschappelijke en toeristische waarde

Het fraaie Zuid Limburgse landschap trekt veel bezoekers. Een schaapskudde spreekt veel mensen aan en het is prachtig om de schapen in het  Heuvelland te zien!

 

Meer weten over ons actief landschapsbeheer?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij Limburgers

Aflevering 8 met onze schaapsherder Ger Lardinois

 

bottom of page