top of page

Stichting Schaapscompagnie Mergelland 

Doel

Het realiseren van een gehoede kudde in het gulpdal ter verbetering en instandhouding van het natuurlijk landschap in het Mergelland.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan informeert belanghebbenden en belangstellenden over het te voeren beleid van de Stichting Schaapscompagnie Mergelland.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

 • Financiële middelen verzamelen om daarmee een schaapskudde (bij voorkeur mergellandschapen) te kunnen oprichten en in stand te houden voor een optimaal landschapsbeheer van het plateau van Landsrade en omgeving, daarbij zo goed mogelijk rekening houdend met andere maatschappelijke sectoren, zoals de agrarische en toeristische sector. Hiermee een cultuurhistorische traditie in ere herstellend.

 • Voorlichting geven en adviseren.

 • Studie en onderzoek stimuleren.

 • Een actief landschapsbeheer met behulp van een of meer gehoede schaapskudden uitvoeren en propageren in de gemeente Gulpen Wittem.

 

ANBI

De belastingsdienst heeft de Stichting Schaapscompagnie Mergelland aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Om deze toekenning te krijgen en te behouden publiceert de Stichting Schaapscompagnie Mergelland onderstaande organisatiegegevens.

 

Contactgegevens

Postadres: Secretariaat Schweibergerweg 29, 8261ND Mechelen

Website: www.schaapskooimergelland.nl (zie: vriend van Schaapskooi Mergelland)

 

Zakelijk

 • KvK 816691629

 • Bank NL70 RABO 0158 2513 85

 • Bij betaling graag email adres vermelden

 • RSIN 816691629

 

Datum oprichting: 11 augustus 1993

Omschrijving activiteiten (volgens uittreksel Handelsregister): SBI-code 94993 steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). Maatschappelijk werk gericht op specifieke groepen.

 

Bestuur

 • Anneke Suilen, voorzitter

 • Sacha Vos, vice-voorzitter/secretaris

 • Vacature, penningmeester
   

 • Het beloningsbeleid:  Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

Beleid 2014-2016

Uitvoering project gescheperde begrazing

vrienden_van_schaapskooi_mergelland.png
adopteer_een_schaap_schaapskooi_mergella
bottom of page