top of page

Stichting Vrienden van Schaapskooi Mergelland

Doel

 • Feitelijk en organisatorisch ondersteunen van de Stichting Schaapscompagnie Mergelland en het bijeenbrengen van geldmiddelen en andere goederen (zaken en vermogensrechten) nodig voor de instandhouding van een of meerdere schaapskuddes in het Limburgs Heuvelland, dit in het bijzonder voor flora en fauna en ecologisch waardevolle landschapselementen in het Mergelland.

 • Evenementen, bijeenkomsten en lezingen initiëren en organiseren.

 • De ecologische hoogwaardige natuur in het Limburgs Heuvelland en Mergelland bevorderen en beschermen.

 • Allerlei handelingen verrichten die in verband staan met bovenstaande of daartoe bevorderlijk zijn.

 

Activiteiten

 • Evenementen organiseren en uitvoeren.

 • Voorlichtingsbijeenkomsten en excursies verzorgen.

 • Samenwerken met derden die een vergelijkbaar of aanverwant doel nastreven.

 • Educatieve en recreatieve activiteiten organiseren.

 • Meewerken aan de totstandkoming en verbetering van regelgeving op het gebied van flora en fauna alsmede natuur en natuurbehoud en het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en instanties bij de ontwikkeling van dergelijke regelgeving.

 • Actief betrokken zijn bij beleidsontwikkeling en inspraak en het verzamelen van wensen, behoeften en knelpunten die op het gebied van flora en fauna alsmede natuur en natuurbehoud worden ondervonden.

 • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan overheden en andere organen en instellingen ter zake van hun beleid , waarmee belangen van flora en fauna alsmede natuur en natuurbehoud zijn gemoeid.

 • Organiseren, ondersteunen, ontwikkelen en initiëren van alle andere  evenementen, activiteiten en middelen zijn om dit doel te bereiken.

 

Contact

Secretariaat: Schweibergerweg 29, 8261ND Mechelen

E-mail: vrienden@schaapskooimergelland.nl

Website: www.schaapskooimergelland.nl (zie: adopteer een schaap)

Zakelijk

 • KvK 851188382

 • Bank NL 70 RABO 0158 2513 85

 

Datum van oprichting: 14 december 2011

Omschrijving activiteiten (volgens uittreksel Handelsregister): SBI-code 94993 steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). Feitelijk en organisatorisch ondersteunen van ‘Stichting Schaapscompagnie Mergelland’ en bijeenbrengen van geldmiddelen en andere goederen (zaken en vermogensrechten) nodig  voor de instandhouding van een of meerdere schaapskuddes in het Limburgs Heuvelland, zulks in het bijzonder ten behoeve van de flora en fauna en ecologische waardevolle landschapselementen in het Mergelland.

 

Bestuur

 • Anneke Suilen, voorzitter

 • Sacha Vos, vice-voorzitter/ secretaris

 • Vacature, penningmeester

vrienden_van_schaapskooi_mergelland.png
adopteer_een_schaap_schaapskooi_mergella
bottom of page